test123

Commissie Zwem Opleidingen


Leden

Voorzitter Erik Ran
Secretaris Alice den Hollander
Penningmeester (waarnemend) Leon de Bruin
Lid Han van de Staaij
Lid Maayke Arends-van Schijndel
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Leon de Bruin Iedereen 13-02-2020
Wat onze opleidingen kosten dit jaar
Leon de Bruin Iedereen 13-02-2020
Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar Leon de Bruin (lgadebruin@gmail.com) voor goedkeuring en vergoeding
Leon de Bruin Iedereen 17-03-2020
Dit formulier dient uiterlijk 3 weken vóór de datum van de opdracht ontvangen te zijn op czo.tentamens@gmail.com
Opdrachten voor stage- en praktijk examen lessen
Leon de Bruin Iedereen 03-03-2020
Uitleg en normering bij de beoordeling van een stage- en of examen-les inclusief cesuur.
Leon de Bruin Iedereen 03-03-2020
Formulieren die nodig zijn om een stage- cq. examenles voor te bereiden, te beoordelen en te reflecteren.
Leon de Bruin Iedereen 13-02-2020
Dit formulier dient 2 weken vóór aanvang van de opleiding gemaild te zijn naar de CZO: czo.secretariaat@gmail.com EN naar het NCS Bondsbureau: zwemmen@sport4all.nl
Leon de Bruin Iedereen 09-02-2020
Insturen wanneer de scores van de examinatoren bij onderdelen 2 of meer punten van elkaar verwijderd liggen.
Leon de Bruin Iedereen 09-02-2020
Inleveren uiterlijk 45 minuten voor aanvang groepsgesprek
Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de opleiding opsturen aan czo.secretariaat@gmail.com
Leon de Bruin Iedereen 09-02-2020
Uiterlijk 6 weken voor examendatum samen met Aanmeldingsformulier groepsgesprek mailen naar czo.secretariaat@gmail.com
Leon de Bruin Iedereen 09-02-2020
Uiterlijk 6 weken voor groepsgesprek mailen naar czo.secretariaat@gmail.com
Leon de Bruin Iedereen 30-01-2020
Uiterlijk 4 weken van te voren insturen aan czo.secretariaat@gmail.com
Leon de Bruin Iedereen 17-03-2020
Inleveren uiterlijk 30 minuten voor aanvang examen
Leon de Bruin Iedereen 09-02-2020
Dit aanmeldingsformulier uiterlijk 6 weken voor examendatum mailen naar czo.secretariaat@gmail.com
Maayke Arends-van Schijndel Iedereen 08-02-2020
Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de opleiding opsturen aan czo.secretariaat@gmail.com
Leon de Bruin Iedereen 17-03-2020
Exameneisen voor het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden
Watervrienden Nederland
Asterweg 125
1031 HM, Amsterdam
T:020 6363061
sec@watervriendennederland.nl
Terug naar boven