De Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) is een vereniging. De leden bestaan uit rechtspersonen (verenigingen met hun leden, stichtingen met hun aangeslotenen en organisaties).

In november 2017 heeft er een wijziging van de statuten plaats gevonden. Hierdoor is de structuur aangepast en zijn de sectiebesturen uit de statuten verwijderd.
De secties, als sportgerelateerde eenheid blijven bestaan, waarbij de organisatie van de activiteiten gedelegeerd is aan de verschillende sporttechnische commissies. Zij hebben eveneens een eigen budgetverantwoordelijkheid.

Jaarlijks wordt het NCS Bondscongres georganiseerd. Dit is de Algemene Ledenvergadering van de NCS, waarbij de leden hun stem kunnen laten horen door een vertegenwoordiging af te vaardigen. Hier legt het bondbestuur de verantwoording af over het afgelopen jaar en worden contributie, begroting en beleidsvoornemens vastgestel.
organigram NCS


De NCS is aangesloten bij het Nederlands Olympisch Commité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en Het Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur (CSIT).

 

Commissie Synchroonzwemmen en Figuurdrijven


Leden

Voorzitter Laura van Glabbeek
Penningmeester Agnes van Es
Secretaris Miranda Gerrits
Evenementen Nicole Biermann
Evenementen Jordy van Koert
Opleidingen Charlotte van der Kooij
Opleidingen Josette Rotteveel
Diplomazwemmen Laura van Schetsen
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
onbekend Iedereen 09-01-2020
AB diplomakaart geldig vanaf zomer 2019
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Watervrienden Nederland
Asterweg 125
1031 HM, Amsterdam
T:020 6363061
sec@watervriendennederland.nl
Terug naar boven