U bent nu op de CSF pagina: klik hier om terug te keren naar de algemene hoofdpagina

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele SportbondCSF Opleidingen overzicht

De CSF heeft de mogelijkheid om diverse opleidingen aan te bieden. Deze opleidingen hebben betrekking op:

 • Opleidingen voor officials;
 • Opleidingen voor Synchroonzwem- en Figuurdrijfleiders (trainers);
 • Opleidingen voor zwemster.

Wanneer er interesse is in een van deze opleidingen vernemen wij dit graag per e-mail. Bij voldoende aanmeldingen zal een opleiding starten. Kijk hier voor het aantal aanmeldingen voor de start van nieuwe opleidingen.

Aanmelden voor een opleiding.

Opleidingen voor officials

Official C

Dit zijn officials die mogen functioneren als jurysecretaris en tijdwaarnemer. Tevens maak je deel uit van de jury.

De taak als jurysecretaris houdt in:
het onafhankelijk van elkaar de gegeven cijfers te noteren (op papier of in de computer) en de nodige berekeningen te maken om het eindresultaat en de uitslag van de wedstrijd te bepalen.

De taak als tijdwaarnemer houdt in:
de tijden op te nemen gedurende een wedstrijd. De tijden worden op het beoordelingsformulier voor de uitvoering vermeld. 

Duur van de opleiding:
1 dagdeel theorie en praktijk en 1 thuisopdracht. Afsluiten met examen opdracht.

Toelatingseisen:
Minimum leeftijd 18 jaar

Kosten:
Voor rekening van de CSF

Official B

Dit zijn officials die mogen functioneren als beoordelaar bij het diplomazwemmen voor de aanloopdiploma’s (H, G, F en E), bij de Figuurdrijfwedstrijden en als assistent scheidsrechter bij evenementen. Tevens maak je deel uit van de jury.

De taak als beoordelaar houdt in:
Het toekennen van een 3, een 2 of een 1 voor elk onderdeel van de aanloopdiploma’s. (3 = voldoende, 2 = twijfelachtig en 1 = onvoldoende)

De taak als official bij de figuurdrijfkampioenschappen houdt in:
De beoordeling van de techniek van de figuren en de beoordeling van de presentatie. Deze beoordeling wordt uitgedrukt door middel van een cijfer. Alle cijfers worden gegeven van nul (0) tot en met tien (10), oplopend in tienden van punten. 

De taak als assistent scheidsrechter houdt in:
Het uitvoeren van de taken die hem door de scheidsrechter worden opgedragen. Dit kunnen één van de taken van de scheidsrechter zijn of één van de taken van de beoordelaars. 

Duur van de opleiding:
2 theoriebijeenkomsten, 1 theorie-examen, 1 praktijkoefening diploma jurering, 1 praktijkexamen figuurdrijven en 1 praktijkexamen diploma jurering.

Toelatingseisen:
Minimum leeftijd 18 jaar

Kosten:
Voor rekening van de CSF

Official A

Dit zijn officials die mogen functioneren als beoordelaar bij het diplomazwemmen voor alle diploma's, de Figuurdrijfkampioenschappen, de Synchroonzwemkampioenschappen, Vrije uitvoering, Minisynchrodag en andere wedstrijden en als scheidsrechter of assistent-scheidsrechter bij evenementen. Tevens maak je deel uit van de jury.

De taak als beoordelaar houdt in:
Het toekennen van een cijfer tijdens een diplomazwemmen van de hogere diploma’s (D, C, B, A). Alle cijfers worden gegeven van nul (0) tot en met tien (10), oplopend in tienden van punten. 

De taak als official bij uitvoeringen houdt in:
Het beoordelen van technische onderdelen of de artistieke uitvoering van een wedstrijd met cijfers. Deze beoordeling wordt uitgedrukt door middel van een cijfer. Alle cijfers worden gegeven van nul (0) tot en met tien (10), oplopend in tienden van punten.

De taak als assistent scheidsrechter houdt in:
Bij de beoordeling van de technische vaardigheden tijdens het diplomazwemmen geeft hij leiding aan het panel, waarvan hij deel uitmaakt.

De taak als scheidsrechter houdt in: 

 • hij heeft de leiding over een evenement; 
 • hij deelt de juryleden in en geeft ze de nodige instructies; 
 • hij kan goedkeuren dat bepaalde functies gecombineerd worden, met dien verstande dat hijzelf ambulant moet blijven; 
 • hij controleert of de geluidsinstallatie aan de eisen voldoet; 
 • hij geeft in voorkomende gevallen het jurysecretariaat opdracht om strafpunten in mindering te brengen; 
 • hij controleert de juistheid van de voorgeschreven kleding van de deelnemers; 
 • hij vergewist zich ervan dat de deelnemers gereed zijn; 
 • hij controleert de juistheid van het aantal begeleiders per vereniging; 
 • hij geeft het begin van de begeleidende muziek van de uitvoering aan van een wedstrijd; 
 • hij geeft d.m.v. een fluitsignaal aan dat de beoordelaars hun cijfers kunnen opsteken bij een wedstrijd; 
 • hij controleert bij een uitvoering van een wedstrijd of de opgestoken cijfers overeenkomen met de cijfers op het jurybriefje; 
 • hij fluit af indien deelnemers van solo of duet langer dan 10 seconden passief zijn 
 • hij hanteert de fluitprocedure tijdens de figuurdrijfwedstrijden
 • hij controleert het opgestoken cijfer aan de hand van het cijferbriefje
 • hij attendeert de beoordelaars en de zwemster op het uitvoeren van een geheel ander omschreven figuur dan het uit te voeren figuur tijdens het diplomazwemmen
 • hij geeft toestemming om een figuur overnieuw te laten zwemmen.

De duur van de opleiding:
2 theoriebijeenkomsten, 1 theorie examen, 2 praktijkoefendagen (1x diploma, 1x  uitvoering ), 2 praktijk examens (1x diploma, 1x uitvoering).

Toelatingseisen:  ( eis per 2016 aangepast )
In het bezit van licentie Official B en/of minimum leeftijd 18 jaar en in bezit van het A synchrronzwemdiploma.

Kosten:
Voor rekening van de CSF

Bijscholingsweekend

Is een bijscholing voor trainers en/of officials. Dit wisselt per jaar wat relevant is om besproken te worden dus voor wie deze geschikt is. 
Het bijwonen van de bijscholing is verplicht voor alle officials. 

Duur van deze bijscholing:
Wisselend per jaar, 1 of 2 dagen

Toelatingseisen:
A- B- en/of C-official en trainers

Kosten:
Voor officials; voor rekening van de CSF, voor Trainers; voor rekening van de vereniging

Opleidingen voor Synchroonzwem- en Figuurdrijfleider

Instructieweekend

Dit weekend is bedoeld voor (aankomend of beginnend) kader. Zij maken kennis met het lesgeven in synchroonzwemmen. Er wordt met name aandacht besteed aan de aanloopdiploma’s, figuurdrijven en het maken van een training.

Duur van de cursus:
1 weekend

Toelatingseisen:
16 jaar of ouder

Kosten:  
Voor rekening van de vereniging

Opleiding Synchroonzwem- en Figuurdrijfleider A

Dit is een opleiding voor trainers om les te gaan geven in het aanleren van de aanloopdiploma’s en het figuurdrijven. 

De inhoud voor de opleiding bestaat uit:
Module Algemene principes (vanuit zwemleider A), Module Aspecten van het (bege)leiding geven (vanuit zwemleider A), Module Zwemslagen (vanuit zwemleider A), Module aanloopdiploma’s (stuwingen, basishoudingen/bewegingen, eggbeaten, muziekzwemmen), Module figuurdrijven (reglement, figuren, verbindingen, aanleren van figuurdrijven).

De duur van de opleiding:
3 theoriedagen (plus eigen tijd voor de 3 modules van de zwemleider A opleiding), 12 stage lessen, 4 theorie-examens en 1 opdracht. 

Toelatingseisen: 

 • Minimaal 18 jaar
 • Actief zijn binnen een NCS aangesloten vereniging
 • Voor het afsluiten van de opleiding synchroonzwem- en figuurdrijfleider A dient tevens een toets eigen vaardigheid (= zwemvaardigheid I) en een toets reddend zwemmen voldoende te zijn afgelegd. Liefst wordt dit binnen de verenigingen gedaan en dienen bewijzen hiervan getoond te worden. Indien noodzakelijk kan de CSF deze toetsen organiseren.

Kosten:  
Voor rekening van de vereniging

Opleiding Synchroonzwem- en Figuurdrijfleider B

Dit is een opleiding voor trainers om les te gaan geven in het aanleren van de hogere diploma’s, het trainen van uitvoeringen en droogtrainen. De reglementen komen bij deze opleiding ook aan bod.

De inhoud voor de opleiding bestaat uit:
Module Aspecten van het (bege)leiding geven (vanuit zwemleider A), module hogere diploma’s (figuren aanleren), module uitvoeringen (keuze van muziek, schrijven van uitvoering, training uitvoering en droogtrainen), module training en reglement (warming-up, verschillende trainingsvormen en reglement), module planning en begeleiding (seksuele intimidatie, communicatie, observeren en waarderen, jaarplanning).

Duur van de opleiding:
6 theoriedagen, de tijd voor 1 module zwemleider A, 12 stagelessen, 3 opdrachten en 1 theorie examen. 

Toelatingseisen:

 • Minimaal 18 jaar
 • Afgeronde opleiding synchroonzwem- en figuurdrijfleider A of in het bezit van synchroonzwemdiploma B of A of een Official A licentie

Kosten:  
Voor rekening van de vereniging

Bijscholingsweekend

Is een bijscholing voor trainers en/of officials. Dit wisselt per jaar wat relevant is om besproken te worden dus voor wie deze geschikt is. 

Duur van deze bijscholing:
Wisselend per jaar, 1 of 2 dagen

Toelatingseisen:
A- B- en/of C-official en trainers

Kosten:
Voor officials; voor rekening van de CSF, voor Trainers; voor rekening van de vereniging

Opleidingen voor Zwemsters

Clinic

Is een trainingsgelegenheid voor zwemsters.

De zwemsters krijgen de gelegenheid tot trainen van de probleem punten, methodes en leerpunten van andere trainers en verenigingen, je krijgt ook de gelegenheid om van official te vernemen waarom een bepaald cijfer wordt gegeven en hoe de trainer daarna beter kan corrigeren ten einde de techniek beter onder de knie te krijgen, de resultaten te verbeteren en de slagingskans bij diploma zwemmen te verbeteren.

Toelatingseisen: 
zwemsters voor het D t/m A diploma

Kosten: 
Overwegend op kosten van de CSF, maar een bijdrage vanuit de zwemsters, kan gevraagd worden. 

Commissies