U bent nu op de CWZ pagina: klik hier om terug te keren naar de algemene hoofdpagina

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele SportbondCWZ

De Commissie Wedstrijd Zwemmen (CWZ) organiseert

  1. de NCS-Zwemkampioenschappen;
  2. de NCS-Landelijke Zwemkompetitie;
  3. de NCS-Sprintzwemwedstrijd;
  4. de NCS 100-meter zwemwedstrijd;
  5. de NCS-Masterzwemkampioenschappen;
  6. overige zwemwedstrijden c.q. -activiteiten.

De feitelijke organisatie van bovengenoemde evenementen kan worden overgedragen aan verenigingen, waarbij de verantwoordelijkheid blijft berusten bij de CWZ. De CWZ dient er voor te zorgen, dat op de Sectievergadering Watervrienden Nederland (SVWN) de data van bovenstaande wedstrijden worden voorgelegd.

De CWZ organiseert of heeft bemoeienissen met

  1. de opleiding, het examen en bijscholing voor zwemtrainers;
  2. de bijscholing en de examens voor wedstrijdofficials c.q. de beoordeling van wedstrijdofficials;

 

De CWZ benoemt officials, indien de kandidaten daartoe door of namens de CWZ als bekwaam zijn beoordeeld. De CWZ kan officials hun bevoegdheden intrekken nadat een voorstel van de CWZ daartoe door het Sectiebestuur Watervrienden Nederland (SBWN) is goedgekeurd.

Commissies

Agenda