U bent nu op de CWZ pagina: klik hier om terug te keren naar de algemene hoofdpagina

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele SportbondNCS en anti-doping

In september 2011 heeft de CSIT een overeenkomst gesloten met de World Anti-Doping Agency (WADA). Volgens deze reglementen is de NCS verplicht om haar leden te informeren over het CSIT anti-doping reglement. Op deze pagina proberen wij een overzicht te geven voor wie dit belangrijk is en wat de gevolgen van deze overeenkomst zijn. Mochten er dingen onduidelijk zijn neem dan contact op met het CWZ.

Voor wie is deze informatie belangrijk ?

Hoewel deze overeenkomst geen invloed heeft op het NCS Sportreglement Wedstrijd Zwemmen 2012, heeft het wel betrekking op alle CSIT sportevenementen die vanaf 1 januari 2012 worden georganiseerd. De NCS Bondsploeg en NCS Master bondsploeg neemt deel aan deze evenementen!
Deze overeenkomst heeft dus gevolgen voor toekomstige (kandidaat) bondsploegleden en de begeleiding van hun verenging!

Verplichtingen (kandidaat) bondsploegleden

Voor (kandidaat) bondsploegleden is het volgende van belang :

  1. In het betreffende CSIT reglement worden alle deelnemers verplicht gesteld, een verklaring te ondertekenen waarin zij verklaren op de hoogte te zijn en kennis te hebben genomen van het CSIT anti-doping reglement en deze te respecteren. Voor minderjarigen deelnemers dienen ouders of verzorgers, de verklaring te ondertekenen. Deze verklaring dient voor de aanvang van het evenement te zijn ingeleverd bij de CSIT. Het CWZ zal zorgdragen voor het verzamelen en versturen van deze verklaringen.
  2. Als vanwege gezondheidsredenen medicijnen gebruikt worden welke dopiggeduidde stoffen bevatten zal voor het gebruik van het betreffende medicijn bij de CSIT een medisch attest (TUE, Therapeutic Use Exemption) aangevraagd moeten worden welke minimaal 30 dagen voorafgaand aan het sportevenement moet zijn ingediend. Raadpleeg uw arts of medisch specialist voor het bepalen of een geneesmiddel op de dopinglijst voorkomt!!

Extra informatie

De Nederlandse Dopingautoriteit heeft een waaier samengesteld met nuttige informatie. Deze is via onderstaande link te bestellen of te downloaden vanaf de website van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dopingwaaier Nederlands Dopingautoriteit

Documenten :

Formulieren :

Informatie flyers :

Begrippenlijst :

Afkorting / begrip   Verklaring / uitleg
ADO Anti-Doping Organization (Nationale) anti-doping organisatie
Code The Code De anti-doping code opgesteld door WADA
CSIT Confédération Sportive Internationale du Travail / International labour Sports Confederation De CSIT is een mondiale sport organisatie waarbij de NCS is aangesloten.
DCO Doping Control Officer Dopingcontroleur
Medisch attest   zie TUE
TUE Therapeutic Use Exemption Medisch attest. Een medisch attest is een geschreven verklaring van een arts waarin deze verklaard dat een sporter op medische gronden een geneesmiddel gebruikt, dat dopinggeduide stoffen bevat. Zo’n attest is echter alleen toegestaan indien dit reglementair is vastgelegd en is dus slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
WADA World Anti-Doping Agency Wereld anti-doping organisatie

Links :

De volgende sites bevatten veel informatie over doping, doping controles, rechten en plichten van de atleten.

Commissies

Agenda