U bent nu op de CWZ pagina: klik hier om terug te keren naar de algemene hoofdpagina

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele SportbondSamenstelling bondsploeg

De CWZ vormt ieder jaar een NCS bondsploeg van actieve zwemmers die in de 12 maanden voorafgaand aan de beide NCS zwemkampioenschappen hebben deelgenomen aan een minimum van 3 overige NCS zwemwedstrijden. Daarnaast vormt de CWZ elke twee jaar een NCS bondsploeg van Master zwemmers die minstens aan de afgelopen 2 NCS Masterwedstrijden hebben deelgenomen.

DE ACTIEVE ZWEMMERS

De kandidaat bondsploegleden ontvangen een uitnodiging voor de centrale trainingen grotendeels op basis van behaalde prestaties gedurende het lopende seizoen in combinatie met de behaalde resultaten tijdens beide WVNL zwemkampioenschappen.

Een kandidaat bondsploeglid dient minimaal de laatste twee jaar voorafgaand aan de eerste dag van de WVNL Zwemkampioenschappen NCS lid te zijn en op beide dagen van de WVNL Zwemkampioenschappen uit te zijn gekomen. Hierbij dient hij of zij te zijn uitgekomen op ten minste 4 individuele zwemnummers en daarbij dan ten minste 700 meter te hebben gezwommen. Een kandidaat dient ook deel te nemen aan de centrale trainingen indien hij of zij in aanmerking wil komen voor de definitieve selectie.

De samenstelling van de WVNL Bondsploeg voor actieve zwemmers hangt in eerste instantie af van de grootte van de selectie. De grootte van de selectie hangt af van het type activiteit (CSIT en overige) waaraan de bondsploeg zal deelnemen. Nadat de grootte van de selectie bekend is kan de CWZ de definitieve selectie gaan samenstellen.

De definitieve samenstelling vindt grotendeels plaats op basis van behaalde resultaten op de beide WVNL zwemkampioenschappen. Bij twijfelgevallen worden ook de onderlinge seizoenprestaties vergeleken en ervaringen tijdens centrale training meegenomen voordat een besluit wordt genomen.

DE MASTER ZWEMMERS

De kandidaat bondsploegleden ontvangen een uitnodiging voor een centrale training grotendeels op basis van behaalde prestaties tijdens de laatste WVNL Masterwedstrijd.

Een kandidaat bondsploeglid dient minimaal de laatste twee jaar voorafgaand aan de laatste WVNLMasterwedstrijd NCS lid te zijn. Een kandidaat dient ook deel te nemen aan de centrale training indien hij of zij in aanmerking wil komen voor de definitieve selectie.

De kandidaat dient minimaal aan de laatste en voorlaatste WVNL Masterwedstrijd te hebben deelgenomen. De kandidaat dient aan beide wedstrijden te hebben deelgenomen aan minstens tweemaal een honderd meter programma of éénmaal een twee honderd meter programma.

De definitieve samenstelling vindt grotendeels plaats op basis van behaalde resultaten op de laatste WVNL Masterwedstrijd en op basis van beschikbaarheid. Bij twijfelgevallen worden ook de prestaties vergeleken van de vorige WVNL Masterwedstrijd en ervaringen tijdens centrale training meegenomen voordat een besluit wordt genomen.

Indien kandidaten door onvoorziene omstandigheden niet aan de gestelde verplichtingen kunnen voldoen zonder daarbij hun kandidatuurstelling te willen verliezen, hebben de mogelijkheid bij de CWZ, een schriftelijk verzoek in te dienen waarbij om ontheffing wordt gevraagd voor hetgeen gesteld is.

 

Voor de complete selectie-eisen voor actieve zwemmers en masters wordt verwezen naar Bijlage A van het Algemeen Sportreglement van de Afdeling Zwemmen.


Commissies

Agenda