U bent nu op de CWZ pagina: klik hier om terug te keren naar de algemene hoofdpagina

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele SportbondNCS Masters

De NCS Master zwemkampioenschappen wordt ieder jaar op de eerste zondag van oktober gehouden.

In februari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de wedstrijd verzwommen word, wordt door het bondsbureau aan alle zwemverenigingen een brief verstuurd waarin staat vermeld, dat verenigingen, die interesse hebben om de NCS Master zwemkampioenschappen te organiseren, zich hiervoor schriftelijk bij het Sectiebestuur NCS Zwemmen (SBNZ) dienen te melden. Tijdens de Sectievergadering NCS Zwemmen wordt dan door het Sectiebestuur NCS Zwemmen, op voordracht van de CWZ de organisatie toegewezen aan een NCS vereniging.

Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met:
de accommodatie van het 25-meter zwembad, t.w.:

  • het  aantal zwembanen. De voorkeur gaat uit naar een 6 banenbad.
  • of er voldoende ruimte is voor de deelnemers.
  • of er in de  onmiddellijke omgeving van het zwembad een juryruimte aanwezig is.
  • het feit of de vereniging al eerder een wedstrijd toegewezen heeft gekregen en zo ja, wanneer?
  • de ligging van de zwembaden. De CWZ streeft ernaar de wedstrijden zoveel mogelijk over het land te spreiden.

Het NCS Masterzwemmen beoogt conditieverbetering en sportieve vriendschap onder deelnemers met een minimum leeftijd van 25 jaar.

De leeftijdsgroepen bij het NCS Masterzwemmen worden bepaald door het zwemnummer, te weten:

  • Individuele zwemnummers.
  • Estafette zwemnummers.

Bij individuele zwemnummers worden de zwemmers in 5-jarige leeftijdsgroepen opgedeeld, zo ver doorgaand als nodig. Bv. 25 – 29, 30 -  34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49 en 50 – 55.

Bij estafette zwemnummers worden de estafetteploegen ingedeeld in leeftijdsgroepen afhankelijk van de som van de leeftijden van de ploegleden in hele jaren. Bv. voor een estafetteploeg van 4 leden geldt dan: 100 – 119, 120 – 159, 160 – 199, 200 – 239, en zo ver doorgaand als nodig.

Het programma voor de NCS Master zwemkampioenschappen ziet er als volgt uit:

1. 200 m

Wisselslag

heren

2.

200 m

Wisselslag

dames

3.

50 m

Rugslag

heren

4.

50 m

Rugslag

dames

5.

100 m

Vlinderslag

heren

6.

100 m

Vlinderslag

dames

7.

100 m

Schoolslag

heren

8.

100 m

Schoolslag

dames

9.

50 m

Vrijeslag

heren

10.

50 m

Vrijeslag

dames

11.

4 x 50 m

Wisselslag

heren

12.

4 x 50 m

Wisselslag

dames

13. 4 x 50 m

Wisselslag

gemengd
- - Pauze -
14. 200 m

Vrijeslag

heren

15.

200 m

Vrijeslag

dames

16.

100 m

Rugslag

heren

17.

100 m

Rugslag

dames

18.

50 m

Vlinderslag

heren

19.

50 m

Vlinderslag

dames

20.

100 m

Wisselslag

heren

21. 

100 m

Wisselslag

dames

22.

50 m

Schoolslag

heren

23.

50 m

Schoolslag

dames

24.

100 m

Vrijeslag

heren

25.

100 m

Vrijeslag

dames

26.

4 x 50 m

Vrijeslag

heren

27. 4 x 50 m

Vrijeslag

dames

28. 4 x 50 m

Vrijeslag

gemengd

De gegevens voor deze wedstrijd worden tevens gepubliceerd op de CWZ-site.

Aan de NCS Master zwemkampioenschappen kunnen leden van alle bij de NCS aangesloten verenigingen deelnemen, een startvergunningnummer is gewenst maar niet noodzakelijk.

In alle gevallen dienen de deelnemers door hun vereniging te worden ingeschreven.

 

Commissies

Agenda