U bent nu op de SBWN pagina: klik hier om terug te keren naar de algemene hoofdpagina

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele SportbondBeleidsplan en overige documenten

Beleidsplan De Watervrienden: een sterk merk!

Begin 2010 hebben de Watervrienden verenigingen een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2010-2013 met als titel: De Watervrienden, een sterk merk! Een van de doelen in dit plan is het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Watervrienden verenigingen en hun activiteiten. Sponsoring zou daarbij een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn. De mogelijkheden voor sponsoring zijn vervolgens concreet uitgewerkt in een Sponsorgids.

Beide documenten, het beleidsplan en de Sponsorgids zijn als download beschikbaar.

Logo WVNL en NCS

Om de bekendheid en de publieke zichtbaarheid van Watervrienden Nederland te vergroten zouden we graag zien dat op de websites van de aangesloten verenigingen ook een duidelijke link geplaatst wordt met Watervrienden Nederland en de NCS. Bijvoorbeeld met de tekst “Onze vereniging is aangesloten bij Watervrienden Nederland, een sectie van de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)”, vergezeld van de logo’s van WVNL en de NCS en een link naar de bijbehorende websites(www.watervriendennederland.nl en www.sport4all.nl). De logo's zijn beschikbaar als download in .jpg en .gif format.

Tarievenlijst 2017

Tijdens het bondscongres van de NCS in 2016 op 5 november 2016 te Nieuwegein zijn de tarieven vastgesteld, die met ingang van 1 januari 2017 van kracht zijn.  Zie de actuele tarievenlijst 2017.


 

 

 


Documenten

Logo

Commissies

Agenda

10/11/18

NCS Bondscongres

 La Place, de Meern

02/07/19

CSIT World Sports Games

 Tortosa, Catalunya