CWZ

De Commissie Wedstrijd Zwemmen (CWZ) organiseert:

  •  de Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL;
  •  de Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen WVNL;
  •  de Nederlandse Master Zwemkampioenschappen WVNL;
  •  de WVNL Langebaan zwemwedstrijden;
  •  de WVNL Langeafstand zwemwedstrijd;
  •  de WVNL Landelijke Zwemcompetitie;
  •  overige zwemwedstrijden c.q. -activiteiten.

De feitelijke organisatie van bovengenoemde evenementen kan worden overgedragen aan verenigingen, waarbij de verantwoordelijkheid blijft berusten bij de CWZ. De CWZ dient er voor te zorgen, dat op de Sectievergadering Watervrienden Nederland (SVWN) de data van bovenstaande wedstrijden worden voorgelegd.

De CWZ organiseert of heeft bemoeienissen met:

  • de opleiding, het examen en bijscholing voor zwemtrainers;
  • de bijscholing en de examens voor wedstrijdofficials c.q. de beoordeling van wedstrijdofficials;
  • centrale zwemtrainingen.
De CWZ benoemt officials, indien de kandidaten daartoe door of namens de CWZ als bekwaam zijn beoordeeld. De CWZ kan officials hun bevoegdheden intrekken nadat een voorstel van de CWZ daartoe door het Sectiebestuur Watervrienden Nederland (SBWN) is goedgekeurd.
Watervrienden Nederland
Asterweg 125
1031 HM, Amsterdam
T:020 6363061
sec@watervriendennederland.nl
Terug naar boven