Jaarprogramma

Het jaarprogramma wordt samengesteld op basis van de wedstrijden die door verenigingen bij de CWZ worden aangemeld. Samen met de, door de CWZ te organiseren wedstrijden, vormen zij het totale jaarprogramma. De gegevens uit onderstaand programma worden overgenomen uit de gegevens zoals die door de betreffende vereniging verstrekt zijn. De datum van inleveren van het proces-verbaal wordt vastgesteld op basis van de reglementair vastgestelde periode van 10 werkdagen na de wedstrijddatum.

Indien bij het verstrijken van deze termijn geen proces-verbaal ontvangen is, zullen de resultaten van de betrefende wedstrijd niet erkend worden. In de kolom Func. OK zal worden aangegeven of het functioneren van officials verwerkt is. Indien op een wedstrijd geen NCS-officials gefunctioneerd hebben of er nog geen PV ontvangen is, is deze kolom leeg.

Op de pagina Archief kunnen eerdere wedstrijden gevonden worden. Indien in één van de kolommen de tekst OK staat vermeld, kun je deze tekst aanwijzen om de reden te bekijken!
Watervrienden Nederland
Asterweg 125
1031 HM, Amsterdam
T:020 6363061
sec@watervriendennederland.nl
Terug naar boven