Opleidingen

Opleidingen

Hier worden onze opleidingen inhoudelijk gemaakt:
  • Lesgever Zwem-ABC | Zwemleider A+
  • Lesgever Zwemvaardigheden
  • Opeiding voor Opleiders en Examinatoren (OVOE)
 

Lesgever Zwem-ABC | Zwemleider A+


De opleiding Lesgever Zwem-ABC | Zwemleider A+ beoogt kandidaten voor te bereiden om in verenigingsverband verantwoord en zelfstandig (bege-)leiding te geven in het elementair zwemonderricht. Het (bege-)leiding geven is in hoofdzaak gericht op de eisen zoals vermeld in de examenprogramma’s van het Zwem-ABC.

De opleiding kent 5 modules:
  • Introductie in het zwemonderwijs
  • Watervaardigheden en spel- en speelse vormen
  • Algemene Principes
  • Aspecten van het (bege-)leiding geven
  • Zwemslagen
De modules worden afgesloten door het uitvoeren van 5 tentamens. Daarnaast dient een cursist nog een 7-tal  werkopdrachten te maken die worden beoordeeld door de opleider.

In het praktijk gedeelte van de opleiding leren kandidaten hoe les te geven en oefenen zij de stof, alvorens het in de stage uit te voeren. De stage bestaat uit het zelfstandig verzorgen van 15 praktijklessen van minimaal 30 minuten. De 15e (examen)les moet met een voldoende beoordeeld zijn.

De opleiding wordt afgesloten met een groepsgesprek waarin de toegepaste kennis van de kandidaat wordt getoetst.

Indien tevens een EHBO-diploma en een certificaat "Zwemmend Redden voor Zwembaden" is behaald geeft dit recht op het diploma Lesgever Zwem-ABC, certificeerbare eenheid 3 (CE3). Indien dit niet het geval is wordt het Zwemleider A+ certificaat uitgereikt.

De opleiding is in eerste instantie opgezet voor leden van NCS-verenigingen, maar kan ook gegeven worden door anderen, mits zij erkend zijn als opleider door de NCS.