Watervrienden Nederland

Watervrienden Nederland is een bundeling van ruim 50 zwemverenigingen, verspreid over heel Nederland. Veelal hebben ook die verenigingen “Watervrienden” in hun naam. Samen hebben de watervrienden verenigingen circa 13.000 leden. Wat al deze leden en hun verenigingen bindt is een gezamenlijke visie op de rol van sport en bewegen in onze maatschappij, die is gebaseerd op:

- hoge kwaliteit
- brede toegankelijkheid
- sociale oriëntatie, vanuit humanistische waarden.

Activiteiten

Watervrienden Nederland  staat de zwemverenigingen bij in hun lokale situatie en faciliteert activiteiten waaraan (de leden van) verenigingen kunnen deelnemen. Zo zijn er
  • ondersteuning en opleiding met betrekking tot elementair zwemonderwijs
  • evenementen voor synchroonzwemmen- en figuurdrijven
  • wedstrijden en kampioenschappen wedstrijdzwemmen
  • landelijke competitie waterpolo
Bijzonderheden hierover vind u op de pagina’s van de verschillende commissies van Watervrienden Nederland.

Beleidsplan De Watervrienden: een sterk merk!

Begin 2010 hebben de Watervrienden verenigingen een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2010-2013 met als titel: De Watervrienden, een sterk merk! Een van de doelen in dit plan is het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Watervrienden verenigingen en hun activiteiten. Sponsoring zou daarbij een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn. De mogelijkheden voor sponsoring zijn vervolgens concreet uitgewerkt in een Sponsorgids.

Nederlandse Culturele Sportbond

Watervrienden Nederland is een sectie binnen de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) De sportkoepel NCS werkt vanuit humanistische waarden. Zij wil bijdragen aan een sociaal verbindende en humane samenleving, waarin mensen hun zingeving vinden door sport en bewegen in een menswaardige, sociaal vormende en ontspannende cultuur, sport voor iedereen.

De NCS kent behalve Watervrienden Nederland nog twee secties: Martial Arts en Recreatiesport. Daarnaast zijn een aantal gespecialiseerde sportverenigingen aangesloten bij de NCS.

Internationaal

De NCS – en daarmee Watervrienden Nederland -  is aangesloten bij de mondiale sportkoepel CSIT (Confederation Sportive Internationale du Travail). De CSIT organiseert kampioenschappen waaraan door de aangesloten bonden kan worden deelgenomen. Watervrienden Nederland wil de participatie aan internationale ontmoetingen voor zoveel mogelijk zwemmers toegankelijk maken, volgens dezelfde visie die voor de eigen activiteiten geldt.
 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de Watervrienden-Nederland neem dan gerust contact op met het bondsbureau van de NCS.
Watervrienden Nederland
Asterweg 125
1031 HM, Amsterdam
T:020 6363061
sec@watervriendennederland.nl
Terug naar boven