De Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) is een vereniging. De leden bestaan uit rechtspersonen (verenigingen met hun leden, stichtingen met hun aangeslotenen en organisaties).

In november 2017 heeft er een wijziging van de statuten plaats gevonden. Hierdoor is de structuur aangepast en zijn de sectiebesturen uit de statuten verwijderd.
De secties, als sportgerelateerde eenheid blijven bestaan, waarbij de organisatie van de activiteiten gedelegeerd is aan de verschillende sporttechnische commissies. Zij hebben eveneens een eigen budgetverantwoordelijkheid.

Jaarlijks wordt het NCS Bondscongres georganiseerd. Dit is de Algemene Ledenvergadering van de NCS, waarbij de leden hun stem kunnen laten horen door een vertegenwoordiging af te vaardigen. Hier legt het bondbestuur de verantwoording af over het afgelopen jaar en worden contributie, begroting en beleidsvoornemens vastgestel.
organigram NCS


De NCS is aangesloten bij het Nederlands Olympisch Commité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en Het Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur (CSIT).

 

Commissie Waterpolo


Welkom bij de Commissie Waterpolo (CWP) van Watervrienden Nederland (onderdeel van de NCS).

Op deze site vind je informatie over de wedstrijden die we spelen. Iedere vereniging die aangesloten is of wil worden bij de NCS kan meedoen aan de toernooien. Een seizoen loopt van september tot juni. In april krijgt iedereen de gelegenheid zich in te schrijven voor de toernooien van het seizoen daarop. De wedstrijden worden gespeeld op zondagmiddag. Ieder deelnemend team organiseert per seizoen 1 zo'n middag. Dat houdt in: huren van het bad, zorgen voor de benodigde materialen en ontvangen van de teams en officials. Ieder team dient 6 zondagmiddagen op toernooien te verschijnen en op elk toernooi speelt het team 3 wedstrijden. Op iedere zondagmiddag zijn er 6 teams aanwezig. De teams mogen gemengd zijn.

Heb je interesse, neem dan contact via het secretariaat contact op met René Ruitenburg.

Leden

Penningmeester Willem Terwel
Voorzitter René Ruitenburg
Casper Groenen
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Watervrienden Nederland
Asterweg 125
1031 HM, Amsterdam
T:020 6363061
sec@watervriendennederland.nl
Terug naar boven