Spelregels waterpolo

Hieronder alvast de aanpassingen op de spelregels die sinds enkele jaren van kracht zijn. Hier volgt nog een keer de volledige spelregels. Deze kun je nu downloaden bij de KNZB: KNZB spelregels waterpolo.

Hernieuwde uitleg spelregels

Spelers die voor de rest van het spel worden uitgesloten, moeten de zwemzaal verlaten. Het gaat hier om spelers die bestraft worden met UMV of UMV/4. Dus niet om spelers die 3 P’s hebben gekregen. Ook de coach of een teamofficial die een rode kaart krijgt moet de zwemzaal verlaten.
 

Een speler mag niet worden vervangen nadat er is gefloten voor een strafworp, tenzij er sprake is van een 3e persoonlijke fout.
 

Nadat er een doelpunt is gescoord, zal de scheidsrechter het spel niet herbeginnen voordat alle vervangingen hebben plaats gevonden. De scheidsrechters zullen er voor zorgen dat het juiste aantal spelers in het water ligt alvorens het spel te beginnen. Wanneer de wedstrijd begint met spelers die op dat moment geen recht van spelen hebben (b.v. iemand met 3 P’s) moet de wedstrijd opnieuw worden gestart en moet de tijd worden terug gezet. De verantwoordelijkheid voor het herbeginnen van de wedstrijd met het juiste aantal spelers wordt van nu volledig bij de scheidsrechter gelegd.

Het is niet nodig te fluiten voor een gewone fout en een vrije worp te geven aan iemand van de balbezittende ploeg, m.u.v. de speler die in balbezit is.
 

Wanneer de ene scheidsrechter fluit voor een hoekworp en de andere fluit voor een doelworp, dan zal de hoekworp worden toegekend.
 

Bij een neutrale inworp gooit de scheidsrechter de bal in de lucht ongeveer op de zelfde positie waar de bal zich bevond op het moment van de onderbreking. Indien de spelers de bal aanraken alvorens deze het water heeft bereikt is er geen sprake van een fout en het spel gaat verder.
 

De scheidrechters moeten niet een aanvallende speler bestraffen die even binnen de 2-meter ligt zonder aan het spel deel te nemen.
 

Het is erg belangrijk dat de scheidsrechters de regels juist en consequent toepassen gedurende de gehele wedstrijd Voor een zware fout moet altijd worden gefloten. Of het nu de aanvallende of de verdedigende situatie betreft. De scheidsrechter moet deze regel juist toepassen en mag het niet anders interpreteren.
 

Voor technische fouten zijn beide scheidsrechters verantwoordelijk. Het is niet belangrijk welke scheidsrechter de fout maakt, want de andere heeft altijd de mogelijkheid deze te corrigeren. Een technische fout is b.v. het vergeten van het geven van de strafworp bij een UMV/4.
 

Wanneer een scheidrechter een speler uit het water stuurt en de andere scheidsrechter op het zelfde moment een strafworp geeft voor de andere ploeg, worden beide spelers uit het water gestuurd en wordt de wedstrijd vervolgd met een neutrale inworp.
 

Wanneer een speler van één van beide teams zich schuldig maakt aan wangedrag (UMV) tijdens: (1) de rustperiodes; of (2) voorafgaande aan een nieuw begin na een doelpunt, zal de betreffende speler voor de rest van het spel worden uitgesloten en mag een vervanger onmiddellijk in het veld komen en zal de wedstrijd worden hervat op de gebruikelijke wijze (7 tegen 7).

De speler moet de strafworp van de 5-meterlijn nemen. Hij moet zich op de 5-meterlijn opstellen en de strafworp moet worden genomen op het fluitsignaal van de scheidsrechter en de speler mag zich niet binnen de 5-meterlijn begeven voordat de bal de hand van de speler heeft verlaten. Het is bij het nemen van de strafworp dus niet toegestaan om het 5-metergebied in te springen en dan te schieten.
 

Een verdedigende speler mag niet tijdens het nemen van en direct genomen vrije worp van buiten de 5-meter een aanvaller blijven vasthouden of de beweging van de nemer van de vrije worp belemmeren door zich te bewegen naar de nemer van de vrije worp.
 

Een veldspeler die een uitgesloten doelman vervangt heeft niet dezelfde rechten en plichten als die doelman.
 

Watervrienden Nederland
Asterweg 125
1031 HM, Amsterdam
T:020 6363061
sec@watervriendennederland.nl
Terug naar boven